SPORTOVNÍ a digitální AGENTURA

SPORTS
MARKETING AGENCY

scroll
01

Sportovec

Spoluutváříme mediální obraz sportovců za účelem jejich zviditelnění mezi fanoušky, zvýšení jejich hodnoty na trhu a navazování spolupráce se sponzory.

Sportovec
02

Fanoušek

Přibližujeme skutečný pohled na sportovcovu kariéru. Přinášíme autentické, médii nezkreslené, informace o jeho životě.

Fanoušek
03

Klub

Pomáháme s komunikací sportovce navenek v souladu se zájmy a marketingovou strategií klubu či týmu.

Klub
04

Agent

Zvyšujeme mediální zájem o sportovce a tím i jeho hodnotu. Vhodně doplňujeme práci sportovcova agenta či manažera.

Agent
05

Sponzor

Nacházíme vzájemně prospěšná spojení mezi sportovci a značkami. Plánujeme a realizujeme efektivní marketingové kampaně.

Sponzor
ALFA A OMEGA

SPOLUPRACUJEME